ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์
กมว. เผย...ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีพ
กมว. เผย...ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีพ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุม กมว.มีมติชอบให้เสนอที่ประชุมคุรุสภา แก้ไขข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559 จากที่ให้ข้าราชการครูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีวิตได้ โดยต้องเป็นข้าราชการครูที่ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาแล้ว 3 ครั้ง รวมเป็นระยะเวลาการทำงาน 15 ปี เพราะถือว่ามีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญแล้ว ให้เปลี่ยนเป็นต้องต่อใบอนุญาตทุก 5 ปี ซึ่งในการต่อไปอนุญาตฯ ต้องมีหลักฐานยืนยันด้วยว่าในระยะเวลา 5 ปี ครูมีผลงานและได้รับการพัฒนาอะไรมาบ้าง เพื่อให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจะไมมีใบอนุญาตฯ ตลอดชีพ เพราะเกรงว่าหากมีการให้ใบอนุญาตฯ ตลอดชีพแล้วอาจจะทำให้ครูไม่มีการพัฒนาใดๆ ทั้งนี้ ขณะนี้ยังไม่มีใครได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตลอดชีพ เนื่องจากข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559 จะเริ่มมีผู้ครบกำหนดต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาแล้ว 3 ครั้งและจะได้ใบอนุญาตฯ ตลอดชีพในเดือนธันวาคม 2562 ดังนั้น จึงเท่ากับว่าการออกใบอนุญาตฯ ตลอดชีพ ยังไม่มีการเริ่มต้นและจะไม่มีใครได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีพ

"นอกจากนี้ กมว. ได้ทบทวนอัตราค่าปรับหรือค่าดำเนินการกรณีครูยื่นคำขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพล่าช้าหลังจากใบอนุญาตประกอบวิชาอาชีพหมดอายุ โดยคิดค่าปรับเดือนละ 200 บาท ธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตฯ ถึงแม้จะส่งผลดีให้ทุกคนรีบต่อใบอนุญาตฯ เพื่อไม่ต้องเสียค่าปรับก็ตาม ซึ่งมีครูที่ไม่ต่อร้อยละ 8 จากจำนวนผู้ที่ครบกำหนดต้องต่อใบอนุญาตฯ ทั้งหมด แต่ก็เกิดปัญหากับครูบางคนที่ไม่ต่อใบอนุญาตฯ เป็นระยะเวลา 4-5 ปีแล้วจึงมาต่อใบอนุญาตฯ ทำให้ต้องเสียค่าปรับมากกว่า 10,000 บาท ดังนั้น กมว.จะเสนอบอร์ดคุรุสภาให้แก้ไขข้อบังคับฯ เป็นปรับ 200 บาทต่อเดือน แต่ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ครูมากนัก" นายเอกชัยกล่าว