ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์
คุรุพัฒนายืนยัน ไม่เกี่ยวข้องกับข้อความนี้
คุรุพัฒนายืนยัน ไม่เกี่ยวข้องกับข้อความนี้

ด้วยมีผู้สอบถาม มายังสถาบันคุรุพัฒนา ถึงข้อความประชาสัมพันธ์ดังกล่าว สถาบันคุรุพัฒนาขอเรียนให้ทราบว่า ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับข้อความนั้น และหากพบว่าข้อความดังกล่าวทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าใจคลาดเคลื่อนในการดำเนินงานของสถาบันคุรุพัฒนา ทางสถาบันฯจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ที่มา : สถาบันคุรุพัฒนา